Tony lägger sista pusselbiten - Norconsult blir kompletta inom infrastruktur

Tony lägger sista pusselbiten - Norconsult blir kompletta inom infrastruktur

Efter många år på Rejlers tar nu Tony Strandberg steget att bygga upp en ny kompetens hos Norconsult. Detta innebär att vi förstärker oss inom järnväg.

Tony Strandberg började arbeta med järnväg och spårväg redan 1992. Hans specialkompetens är inom signalteknik och kanalisation samt tekniksamordning BESTK och övriga anläggnings-
områden. Under årens lopp har han både varit gruppchef samt uppdragsledare för stora och små projekt. Han har jobbat med att vara koordinator vid överlämnande/mottagande, teknik-
samordning, varit assessor i projekt mot Trafikverket och Trafikkontoret i Göteborg. Dessutom har han varit kvalitets- och miljöchef på Rejlers under 12 år.

- Det var egentligen en slump att jag började med järnväg och jag tycker fortfarande att det är lika intressant. Man blir aldrig fullärd eftersom det är så otroligt komplext, berättar Tony. Norconsult har en fantastisk bredd inom spår och järnväg och det är stimulerande att få vara med och lägga sista pusselbiten till att bli en komplett leverantör, fortsätter han.

Genom den här satsningen kommer vi på Norconsult att kunna utveckla arbetet med våra samarbetspartners. Vi kommer också kunna ta marknadsandelar och ta större uppdrag inom spår och järnväg.

- Norconsult jobbar mycket med järnväg men har saknat denna kompetens för att vara en komplett leverantör inom infrastruktur, säger Johan Sivengård, affärsområdeschef Väg & Bana. Vi har samarbetat med Tony i flera projekt och det har fungerat väldigt bra. Han har lång erfarenhet, bred kompetens och är helt rätt person att bygga en grupp inom detta område hos oss, fortsätter Johan.