Per Kristian Jacobsen, koncernchef

Tredje kvartalet 2018: Stark omsättningstillväxt och hög aktivitet

Omsättningsökningen beror delvis på gjorda uppköp samt en extra arbetsvecka jämfört med samma period under föregående år. Den organiska omsättningstillväxten under kvartalet är cirka 15 procent. Resultatnedgången under kvartalet i jämförelse med föregående år beror huvudsakligen på en något mindre aktivitet i vissa delar av affärsområdet Norden samt bortfall av intäkter efter försäljningen av bolaget Norconsult Eiendom tidigare under 2018.

Hittills i år uppgår omsättningen till 3,78 miljarder NOK vilket är 17,8 procent högre i jämförelse med samma period under 2017. Det samlade rörelseresultatet hittills under året uppgår till 297,9 miljoner vilket är en ökning med 11,6 miljoner jämfört med 2017. Rörelsemarginalen är hittills under året 7,9 procent, jämfört med 8,9 procent under samma period 2017.

Hittills under året har Norconsult haft en stark omsättningstillväxt. Hög aktivitetsnivå, flera nya kontrakt och effekter av förvärv och rekryteringar har varit bidragande orsaker till den positiva utvecklingen. Samtidigt är konkurrensen och prispressen på marknaden fortsatt hård. Den organiska tillväxten hittills under året är cirka 10 procent.

Spännande projekt och en stärkt position

– Marknaden är stark med hög aktivitet inom de flesta marknadsområden. Vi har många stora och spännande pågående och nära förestående projekt, bland annat nya sträckningen E39 Kristiansand väst – Mandal öst, nya flygplatsen i Bodø, en bro på E39 över Bjørnafjorden, stadsutveckling och projektering i Bispevika i Oslo och Hammerfest nya sjukhus i Norge. I Danmark är vi involverade i Politiskolen Vest i Vejle och i Sverige i CIK – centrum för idrott och kultur i Knivsta samt i framtagning av havsplaner för Sveriges havsområde, från Norska gränsen ända till Finska gränsen i Bottenviken på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten. Såväl ensamma som tillsammans med våra samarbetspartners har Norconsult vunnit flera uppdrag under de senaste åren. Detta gör att vi ser marknaden och möjligheterna som goda inför det kommande året, säger Per Kristian Jacobsen, koncernchef hos Norconsult.

I september stärkte Norconsult sin position i Danmark genom köpet av det danska konsultföretaget KAAI – Kærsgaard & Andersen A/S. Hittills under året har bolaget bland annat köpt Nordic – Office of Architecture AS, Arkitekthuset Monarken AB och Fundator AS.

För mer information kontakta:

Hege Njå Bjørkmann
Marked- och kommunikationschef
Mobiltelefon:+47 91185029
E-post:Hege.Nja.Bjorkmann@norconsult.com