Per Kristian Jacobsen, koncernchef

Tredje kvartalet 2019: Fortsatt positiv utveckling för Norconsult

Norconsults positiva utveckling fortsatte under det tredje kvartalet 2019. Omsättningen för perioden var 1,314 miljarder NOK vilket är en ökning med 8,8 procent jämfört med samma period 2018. Rörelseresultatet för perioden uppgick till 132 miljoner NOK vilket är en ökning med 38 miljoner jämfört med samma period 2018.

Den underliggande organiska tillväxten uppgick till ca 11 procent under kvartalet. Den största omsättningsökningen stod affärsområde Norden för, med en ökning av bruttoomsättningen på 85 miljoner NOK jämfört med samma period 2018.

Hittills i år uppgår omsättningen till 4,472 miljarder NOK vilket är en ökning med 696 miljoner eller 18,4 procent jämfört med 2018. Den organiska tillväxten är 11 procent. Det samlade rörelseresultatet hittills under året uppgår till 367 miljoner NOK vilket är en ökning med 69 miljoner jämfört med 2018. Rörelsemarginalen är hittills i år 8,2 procent, jämfört med 7,9 procent under samma period 2018.
Hittills under året har Norconsult haft en stark omsättningstillväxt. En hög aktivitetsnivå samt effekter av förvärv och rekryteringar har varit bidragande orsaker till den positiva utvecklingen.

Hög aktivitet och solid tillväxt

– Kundnytta är grunden för Norconsults strategi, och digitalisering, hållbarhet och samarbete är viktiga satsningsområden. Vi är glada över att strategin bidrar till att skapa lönsamhet och tillväxt, såväl för våra kunder som för Norconsult. Vår ambition är att växa på den nordiska marknaden och det är därför extra glädjande att kunna konstatera att Sverige och Danmark står för en betydande del av omsättningsökningen. Vi har framgångsrikt lyckats integrera flera nya företag i vår verksamhet samtidigt som vi fortsätter att växa organiskt, säger Per Kristian Jacobsen, Norconsults koncernchef.

Under det tredje kvartalet förvärvade Norconsult Norges största oberoende teknikkonsultföretag inom elteknik, ECT AS, med 115 medarbetare. Förvärvet innebär en förstärkning av Norconsults kapacitet på elteknikområdet och förmåga att genomföra projekt. Norconsult har även stärkt sin arkitektkapacitet i Tromsö genom köpet av Borealis Arkitekter AS samt sin tvärfackliga kompetens på Østlandet genom förvärvet av Øvre Romerike Prosjektering AS, som är baserade i Jessheim. I Rogaland och Ryfylke har Norconsult stärkt sin närvaro genom förvärvet av SK Langeland AS och tidigare i år stärkte bolaget arkitektsidan i Danmark genom förvärvet av KHS Arkitekter A/S. På Island har Norconsults dotterbolag Nordic förvärvat Arkthing EHF. Norconsults dotterbolag Technogarden som är verksamma inom bemanning har förvärvat Ildne AS i Bergen och Technical Resources AS i Kristiansand.

Ett kvartal med högt tempo

Under det tredje kvartalet har Norconsult vunnit och deltagit i flera stora och viktiga uppdrag. Tillsammans med Peab och Nordic ska Norconsult renovera och bygga ut gymnasieskolan Eikeli i Bærum. Norconsult har också ingått ramavtal med Statsbygg om teknisk analys av Statsbyggs samtliga fastigheter i Oslo och Mitt-Norge. I september tecknade Norconsult Informasjonssystemer avtal med Statens vegvesen om leverans av en molntjänstlösning för ekonomisk projektstyrning.

I Norge spelar Norconsult en viktig roll i projekteringen av den nya flygplatsen i Bodö. Bolaget deltar även i projekteringen av InterCity-sträckan mellan Drammen och Kobbervikdalen. På senare tid har Norconsult skaffat sig ett starkt fotfäste på sjukhusmarknaden och är för närvarande engagerade i projekteringen av flera nya sjukhusbyggnader, bland annat nya Hammerfest sjukhus och en ny byggnad för strålbehandling vid Radiumhospitalet i Oslo. Vidare deltar Norconsult i arbetet med Bergens spårväg och E39-sträckan Kristiansand Vest – Mandal Øst. Den 18 september invigde Norges statsminister Erna Solberg Norges största vattenkraftverk, Vamma 12, där Norconsult har ansvarat för hela projekteringen. Alla delar av projektet genomfördes i BIM, dvs. ritningslöst.

Den 12 juli invigdes ett nytt vattenverk i Mörbylånga. Här har Norconsult projekterat en metod för vattenrening som kommer att förse södra Ölands invånare med dricksvatten. Norconsult har också en central roll i projekteringen av ett nytt vattentorn i Varberg. I Danmark projekterar Norconsult institutet DTU Vindenergi samt en ny forskningsbyggnad för DTU Miljø.

Norconsult 90 år: Ger tillbaka till samhället

I år firar Norconsult 90-årsjubileum och i samband med detta har bolaget engagerat sig i den norska TV-insamlingen CARE. Norconsult gjorde en donation på 1 miljon kronor och bolagets medarbetare deltog i TV-galan på olika sätt.