Tredje kvartalet 2020: Stark resultatutveckling för Norconsult

Under tredje kvartalet omsatte Norconsult 1 419 (1 313) MNOK, en ökning med 8 procent jämfört med samma period föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 169 (132) MNOK. Detta är en kraftig ökning jämfört med samma kvartal förra året och det bästa kvartalet hittills för Norconsult. Rörelsemarginalen var 11,9 procent jämfört med 10,1 procent under samma kvartal förra året.

Norconsultkoncernen har levererat stark tillväxt i bruttoomsättning såväl som resultat under de tre första kvartalen 2020. Bruttoomsättningen för tredje kvartalet slutade på 4 979 MNOK jämfört med fjolårets 4 472 MNOK. Detta motsvarar en ökning om 508 MNOK (11,3 procent). Den organiska tillväxten exklusive förvärv uppgick till cirka 7 procent. Rörelseresultatet är 450 MNOK mot fjolårets 367 MNOK. Bruttomarginalen för koncernen hittills i år har ökat från 8,2 procent 2019 till 9 procent 2020. Rörelseresultatet har förbättrats tack vare kostnadsbesparingar som gjorts p.g.a. coronasituationen. Det är bland annat kostnader för resor, kurser, utbildningar samt kontors- och driftkostnader som minskat.

Affärsområde Norden – som innefattar Norconsultkoncernens företag i Sverige, Danmark, Island och Polen, utöver Technogarden, har under tredje kvartalet en omsättningsökning om 229 MNOK (+ 19,6 %), jämfört med samma period 2019. Knappt 100 MNOK av denna tillväxt kommer från en svagare norsk krona, men den underliggande tillväxten är fortfarande stark.

– Tillsammans med våra kunder och partners har vi lyckats hålla aktivitetsnivån hög trots hård konkurrens och en krävande marknad under coronapandemin. Vi är särskilt stolta över den goda utvecklingen vi ser i våra grannländer, Sverige och Danmark, där lönsamheten också har stärkts avsevärt, säger Norconsults koncernchef Per Kristian Jacobsen.

Hög aktivitet i flera projekt

Under tredje kvartalet ser Norconsult hög aktivitet inom nästan alla affärsområden och i hela Norden. I Norge tillhandahåller företaget rådgivningstjänster avseende utarbetandet av en detaljplan för sträckan E18 Ramstadsletta – Slependen väster om Oslo, samt detaljreglering av en ny sträckning för E18/E39, Yttre ringvägen i Kristiansand. Norconsult har även en central roll vid utformningen av nya E6 på sträckan Roterud – Storhove, en ny klinik och protonbyggnad på Radiumhospitalet, Hammerfest sjukhus, Narvik sjukhus och en ny vattenreningsanläggning för vattenverket i Asker och Bærum. Nyligen vann Carpe Diem demensby i Bærum pris för årets hälsobyggnad, ett projekt i vilket Norconsult har samarbetat tätt med Nordic – Office of Architecture.

Norconsult i Sverige har vunnit uppdraget att bygga upp Polarbröds bageri i Älvsbyn, som totalförstördes i en brand i slutet av sommaren. Sävehuset, en gymnasieskola på Gotland, har utsetts till Årets miljöbyggnad. Som ansvarig hus-, interiör- och landskapsarkitekt har Norconsult visat att det går att ge ett helt nytt liv åt en utdömd byggnad. Priset delades ut av Sweden Green Building Council.

I Danmark har Norconsult vunnit uppdraget att bygga en ny polisstation i Silkeborg. Bostadsbolaget Viborg har valt Norconsult som totalrådgivare för renoveringen av Digterparken med sammanlagt 383 bostäder. Dessutom är Norconsultteamet bland de utvalda i en arkitekttävling avseende utveckling av 400 000 kvm i den nya Köpenhamnsstadsdelen Jernbanebyen. Detta är ett samarbetsprojekt mellan Norconsult AB i Sverige och Norconsult A/S i Danmark.

Norconsultföretaget Technogarden Albatross Prosjektledelse ingick nyligen ett ramavtal med Bane NOR avseende projektledningstjänster och ska nu bidra med resurser till utbyggnadsprojekt som leds av Bane NOR.

Norges mest attraktiva konsultföretag

Norconsult har under många år arbetat målmedvetet med rekrytering, särskilt mot ingenjörsstudenter, och i skarp konkurrens med andra stora norska företag. Yrkesverksamma ingenjörer utsåg nyligen Norconsult till Norges näst mest attraktiva arbetsgivare i den årliga undersökningen Universum Professional Survey. I samma undersökning blev Norconsult rankade bäst i branschen i kategorin ingenjörskonsulter.