​Norconsult får strålande resultat i årets medarbetarundersökning

Trivseln på Norconsult sticker ut

Norconsult får strålande resultat i årets medarbetars­undersökning. Förutom att Norconsults medarbetare trivs så visar man ett stort engagemang som slår jämförelsetalen för Sverige. Mätresultatet för engagemangsindex är 84 punkter jämfört med 73 i övriga Sverige.

Under flera år har Norconsult fått mycket höga poäng i sin årliga medarbetarundersökning. Och det är glädjande att årets undersökning igen visar ett väldigt högt resultat som slår Sverige i stort på alla områden.

Medarbetarna visar ett stort engagemang och det är inte helt otroligt att en del i det har att göra med att det är ett jämställt företag. Antal kvinnliga medarbetare har i år ökat från 40% till 43%, antal kvinnliga chefer har ökat från 40% till 44% och i ledningsgruppen är siffran 43%.

Samarbetsklimatet på företaget är något som också sticker ut i undersökningen. Med 80 punkter står det klart att det inte bara är kunder som noterar att Norconsult är lite extra bra på samarbete utan det värdesätts även av medarbetarna. En av Norconsults styrkor är att samarbeta bra på alla plan; inom teamen, mellan kompetenser och mellan kontor. Vilket naturligtvis speglar sig i personalomsättningen som väldigt låg, bara 10% mot 17,5% för branschen i stort

- Vi är väldigt stolta över resultatet - siffrorna visar tydligt att om man jobbar på Norconsult så trivs man, säger vd Ljot Strömseng. Men att ta tempen på organisationen är en sak, det viktiga är arbetet mellan mätningarna. I en bransch som vår där det råder högkonjunktur och i en tid när man är uppkopplad hela tiden har vi en utmaning med negativ stress. Det är viktigt att våra medarbetare får möjlighet till en balans mellan fritid och yrkesliv. Detta måste vi jobba med varje dag under året, fortsätter han.