Välkommen att besöka skolan som är uppvärmd med framtidens teknik

Norconsult har konstruerat värmesystemet till Sveriges mest energieffektiva skola, Fredriks Yrkesgymnasium i Haninge Kommun. I samband med att skolan invigs anordnar Norconsult ett seminarium där det finns möjlighet att ställa frågor till Norconsults konstruktörer.

Norconsult är ansvariga för den tekniska lösningen för värmesystemet i Fredriks Yrkesgymnasium. Vi har använt är vårt patentsökta system ASES vars teknik har testats sedan 2009. Tekniken kan implementeras på alla typer av fastigheter för att minska dess driftskostnader vilket leder till stora årliga besparingar för fastighetsägaren.

ASES baseras på att fastigheten värms upp med sol hela året. Sommarens stora solinstrålning lagras till vintern när den behövs som mest. Systemet är rekommenderat till nybyggnation men är i många fall ett utmärkt system att använda för att minska klimatpåverkan även för befintliga fastigheter.

Systemet gör det möjligt att fortsätta bygga effektivt och samtidigt göra det gott för både klimatet, plånboken och samvetet.

Välkommen!

Kontaktpersoner:

Thule Brahe
Team Installationsteknik
Tel: +46 767640166
E-post: thule.brahed@norconsult.com

Marcus Rydbo 
Affärsområdeschef Arkitektur & Samhällsplanering 
Tel: +46 31507059 
E-post: marcus.rydbo@norconsult.com

Tid & plats

Tid: 22 september 2016, klockan 08.45–10.00
Plats: Fredriks Yrkesgymnasium, Haninge