Världsarvet Skogskyrkogården restaureras

Under 2015 fick Norconsult i uppdrag av arkitektbyrån HOS Arkitekter att mäta upp kapellen och det gamla krematoriet vid Skogskyrkogården i Gamla Enskede i Stockholm. Mätningarna gjordes med en 3D-laserskanner och ska användas som underlag inför en kommande restaurering av anläggningen.


Skogskyrkogården ritades 1914 av arkitekterna Gunnar Asplund och Sigurd Lewerentz och anses vara Sveriges arkitektoniskt viktigaste begravningsplats. Det var den första kyrkogården som ritades med landskapet och naturen som utgångspunkt och där gravplatserna har ordnats i kvarter inne i tallskogen.

1940 invigdes Skogskyrkogårdens krematorium med tre tillhörande kapell och 1994 blev hela kyrkogården uppsatt på FN-organet Unescos världsarvslista.