Bo Berghult, Jan-Olov Nilsson och Ann Elfström Broo glädjer sig över att tillhöra samma team

Vattenkemister utökar tjänsteutbud

Norconsult har förvärvat Miljökemigruppen. I och med förvärvet utökar Norconsult sitt tjänsteutbud med två mycket kompetenta vattenkemister och följer samtidigt sin strategi att kunna erbjuda helhetslösningar inom samhällsbyggnad.

De båda företagen har samarbetat i många projekt och under de senaste 5 månaderna har Miljökemigruppens Ann Elfström Broo och Bo Berghult suttit in-house hos Norconsult.

- Vårt tvåmans-företag har varit helt begränsat till det vi själva kan men nu blir vi en del av en helhet och dessutom en del av ett härligt gäng, berättar Ann Elfström Broo.

- Vi kommer vara med i hela processen och inte som tidigare föreslå en vattenrenings-process innan projekteringen är gjord för att sedan komma in i projektet först när det är dags att utvärdera, fyller Bo Berghult i.

VA-teknikteamet på Norconsult kommer med sina två nya vattenkemister att erbjuda tjänster inom nya områden. Ann och Bo ser stora möjligheter i att samarbeta med geohydrologer, geologer, VA-tekniker och miljöutredare.

- Synergieffekten har redan visat sig genom att vi kan ta oss an en ny typ av uppdrag. Ett konkret exempel är att Norconsult nyligen vann uppdraget för en lokaliseringsutredning av Uppsalas tredje vattenverk, berättar Jan-Olof Nilsson, sektionschef VA/Process.