Vattenläcka funnen tack vare VeAinfo

I början av december fick man i Älmhult en mycket stor vattenläcka med vattenbrist i Älmhult som följd. Man lyckades lokalisera läckan tack vare VeAinfos flödesmätare.

Älmhults kommun gick ut med en varning till invånarna om att det rådde stor vattenbrist och att man inte skulle använda mer vatten än nödvändigt. Orsaken till vattenläckan var då en vattenledning brustit.

Vattenläckan kunde lokaliseras snabbt tack vare att man använde sig av mätdata som VeAinfo på Norconsult förser Älmhults kommun med. Det finns sedan fler år tillbaka flödesmätare utplacerade på dricksvattennätet, vilka skickar rapporter data en gång per dygn samt vid onormala flöden till VeAinfo-systemet.