I en tillvaro med högt tempo, omfattande projekt och långa arbetsdagar blir balansen mellan jobb och fritid allt viktigare. Elisabeth finner ro i stallet och i sommarstugan på Tjörn.

”Vi behöver bli fler ledare för att fortsätta vinna de intressanta uppdragen”

Elisabeth inledde karriären som huskonstruktör. Men lågkonjunktur och en sval arbetsmarknad gjorde att hon omskolade sig inom infrastruktur. Därefter låg världen öppen för den nyutbildade vägprojektören. 2006 inledde Elisabeth karriären på Norconsult, och det dröjde inte länge innan hon gick från projektör till uppdragsledare och nu är hon nybakad teamchef för vägprojektörerna på Göteborgskontoret.

- Under mina 24 år i branschen har jag aldrig tyckt att jobbet varit tråkigt, berättar Elisabeth. Jag gillar när man vågar satsa och genomföra de lite mer spektakulära projekten, exempelvis Hisingsbron och Karlatornet. Det är fantastiskt roligt att vara med och utveckla Göteborg, fortsätter hon.

Högkonjunkturen i branschen och på marknaden ger möjlighet att arbeta i projekt som är intressanta. Men högkonjunkturen för också med sig utmaningar, bland annat med att rekrytera personal. Norconsult strävar efter att vinna både stora som små flerfackliga projekt inom infrastruktur och anställer både nyexaminerade och de som jobbat ett antal år.

- Just nu behöver vi få in fler erfarna konsulter som kan ta ett ansvar som projekteringsledare direkt, förklarar Elisabeth

Den som är intresserad av att jobba med framtidens infrastruktur på Norconsult kan vänta sig en arbetsmiljö med kollegor som värderar samarbete högt och som stormtrivs på sitt jobb. I alla fall om Elisabeth själv får beskriva teamet. Hennes beskrivning understryks också av resultatet i Norconsults senaste medarbetarundersökningen, där teamet fick fantastiska resultat.

- Vi chefer tar oss tid att stötta våra uppdragledare och projektörer och är noga med uppföljning. Att vara tillgänglig för varandra är en viktig del i det. Jag är inte en chef som sätter mig själv före andra, i det dagliga arbetet sliter vi på allihop – även om jag har lite andra arbetsuppgifter. Det kommer sig nog också av att vi är en platt organisation med korta beslutsvägar.