Illustration: Mattias Henningsson-Jönsson

Viktiga milstolpar passerade för nya Hisingsbron

Norconsult vann uppdraget att ta fram underlag för de olika prövningsprocesser som krävs för att genomföra projektet kring den nya bron över Göta älv. I maj 2016 passerades två viktiga milstolpar i projektet.

Götaälvbron i centrala Göteborg byggdes på 1930-talet och måste ersättas senast år 2020. Bron är en mycket viktig förbindelse för alla trafikslag, bland annat går all spårvagnstrafik till Hisingen över bron. Göteborgs Stad har efter flera utredningar och en särskild designtävling beslutat att den nya Hisingsbron ska byggas något uppströms den nuvarande bron och utformas som en öppningsbar lyftbro med 12 meter segelfri höjd i stängt läge.

- 2010 fick vi uppdraget att ta fram underlag till Göteborgs Stad för de olika prövningsprocesserna, vilka är en detaljplan, järnvägsplan för spårväg och tillstånd till vattenverksamhet. I början av maj 2016 passerades två viktiga milstolpar i dessa processer, berättar Kurt Lundberg, uppdragsledare på Norconsult.  
 
- 2 maj avslog Mark- och miljödomstolen i Vänersborg, som tidigare gett tillstånd till vattenverksamhet, överklagandet av detaljplanen för bron. Och 4 maj beslutade Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt att det tidigare tillståndet till vattenverksamhet ligger fast, fortsätter han.

Sammantaget innebär detta att Göteborgs Stad kan gå vidare med arbetet att ersätta nuvarande bro. Vi på Norconsult kan glädja oss åt att det underlag vi tagit fram prövats och godkänts i flera instanser och att det material vi bidragit med, för att bemöta överklagandet av tillståndet till vattenverksamhet, har klarat att prövas av högsta instans inom miljörätt.

Mer information om broprojektet finns på Göteborgs Stads hemsida:
http://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3agbg.page.bb7386fd-1152-47cb-9da4-d06bd7780a77&projektid=BN0359/10