Illustration: Rebecca Elfast

Vilse i stadsutvecklingen

Man kan likna stadsutveckling vid en maskin som har haft starka drivkrafter framåt under många år. Men den rör sig bara ryckigt och haltande, med styrmekanismer som drar åt olika håll. Det gnisslar i maskineriet och kapital läcker ut. Hur kan man göra maskinen effektivare? Norconsult I Dag har pratat med en forskare, en politiker och en vd i fastighetsbranschen.

Det är nästan snarare regel än undantag att stadsbyggnadsprojekt blir försenade och drar över budget. Och dessutom blir det ofta något annat än vad kommunen tänkt sig från början.

För att förstå varför problemen i nutidens stadsbyggande uppstår kan man jämföra med hur byggandet gick till förr. Det menar Carl Mossfeldt, som arbetar med strategiutveckling och förändringsprocesser. Han är World Fellow vid Yale University och var tidigare vd för Tällberg Foundation. De senaste åren har han djupdykt i studier av stadsutveckling i Göteborg, som är ett tydligt exempel – men samma problem finns på många orter.

Du kan läsa vidare om Carls Mossfeldts forskning i stadsutveckling i senaste numret av Norconsult Idag. Där svarar även Emmali Jansson (miljöpartist och ordförande i Byggnadsnämnden) och Mariette Hilmersson (vd för Castellum Region Väst) på frågan om hur vi kan stadsutvecklingsmaskinen effektivare.

Läs hela artikeln i Norconsult Idag