Vinner uppdrag runt om i Sverige och Danmark

Norconsults Malmökontor vinner uppdrag runt om i Sverige och Danmark. Kontoret växer med god lönsamhet och arbetet med att rekrytera ytterligare konsulter pågår hela tiden.

I augusti fyller Norconsults Malmökontor 2 år. Det är glädjande att notera att trots expansion så är verksamheten lönsam och dessutom ger kunderna högsta betyg när det gäller kundnöjdhet.

Nyckeln till framgången är samarbetet i bolaget och koncernen. Det gör att att teamet, förutom att vinna lokala uppdrag i Skåne, vinner stora projekt runt om i Sverige och i Danmark. I Köpenhamn har Norconsult till exempel blivit en känd aktör för arkitektkontor när det gäller rådgivning inom trafik. I Skåne har teamet vunnit uppdrag åt Trafikverket och åt ett flertal kommuner, till exempel vägplaner för Väg E65 och Väg 23 samt väg 119 utanför Stoby. Kontorets VA-projektörer har vunnit uppdrag i Upplands-Bro och runt om i Stockholmsregionen.

Prestigeprojekt med utmaningar

Ett prestigeprojekt för teamets gatuprojektörer är ombyggnaden av Landsvägsgatan i Malmköping.Här man vill uppnå småstadskaraktär genomatt göra om delar av gatan till en torggata. Ett utmanande projekt där tillgänglighet under byggtiden och bevarande av de vackra K-märkta trähusen har krävt kreativitet hos projektörer och entreprenörer.

Sedan starten har verksamheten i Malmö utökats med fler kompetenser inom miljö, järnväg och landskap. Och fler vill vi bli. Kontoret har idag cirka 30 medarbetare och planen är att växa med 50% under det kommande året. Främst söker man konsulter inom miljö, trafik, väg, VA, landskap, spår och järnväg.