Den 25 maj fick Norconsults Ylva Bellander motta priset för bästa ex-jobb av nätverket Renare Mark på föreningens årsmöte i Malmö.

Ylva Bellander vinner pris för bästa ex-jobb

Den 25 maj fick Norconsults Ylva Bellander motta priset för bästa ex-jobb av nätverket Renare Mark på föreningens årsmöte i Malmö. – Det känns jätteroligt att bli uppmärksammad för mitt arbete och samtidigt kunna bidra till kunskapsutvecklingen, säger Ylva.

Nätverket Renare Mark är en obunden intresseorganisation för alla som arbetar med förorenade områden. Varje år nominerar nätverket bästa ex-jobb som har direkt koppling till förorenade områden och efterbehandling och som belyser området ur ett naturvetenskapligt, tekniskt, ekonomiskt, socialt eller juridiskt perspektiv.

I år blev det Norconsults Ylva Bellander som fick motta priset för bästa ex-jobb på föreningens årsmöte i Malmö. Arbetet behandlar sulfidförande berg, som är en växande problematik inom samhällsbyggnad. Det kan bland annat bidra till att mark, grundvatten och ytvatten blir försurat och påverkat av höga halter av giftiga metaller.

– Det känns jätteroligt att bli uppmärksammad för mitt arbete och samtidigt kunna bidra till kunskapsutvecklingen, säger Ylva. På Norconsult är det många kunder som hör av sig och vill ha hjälp med hanteringen av sulfidförande berg, och fram tills mitt exjobb publicerades fanns det ingen sammanställning över vilken kunskap som redan finns på området, fortsätter hon.

Vinnaren erhåller en prissumma på 15 000 kr samt inbjudan att presentera sitt examensarbete vid Nätverkets Vårmöte 2022. Sara Holmström var Ylvas handledare under exjobbstiden, och är numera hennes närmaste chef:

- I och med att Ylva gjorde sitt examensarbete hos oss fanns det möjlighet att djupdyka i ett hett och spännande ämne i branschen. Just nu pågår ett intensivt utvecklingsarbete för att öka kunskapen om vi ska hantera denna typ av material samt hur vi ska göra för att kunna återanvända det, berättar Sara.

I Stockholms län förekommer stora stråk av sulfidförande bergarter. Därför är denna kunskap av speciellt stor betydelse för Stockholmsregionen, som är Sveriges mest byggintensiva område med omkring 10 000 byggentreprenader per år.

- Ylvas examensarbete hjälper oss att förstå hur vi kan återanvända entreprenadbergsmassor och därmed minska behovet av byggråvaror från lokala bergtäkter samt mängden avfall som behöver deponeras. Det är ett steg i rätt riktning mot ett mer hållbart byggande och mindre påverkan på miljön. Uppmärksamheten kring Ylvas studie har dessutom lett till att vi har fått flera nya uppdrag inom problematiken för sulfidförande berg, vilket är extra kul, säger Sara.

Juryn består av representanter från hela branschen och motiverar Ylvas vinst så här:

Ett välskrivet och innehållsrikt examensarbete med intressanta vinklingar kring avfallslagstiftningen och ökad cirkulär hantering i exploateringsprojekt. Examensarbetet ger en bra kunskapssammanställning när det gäller metallers specificering i vatten och vilka parametrar som korrelerar. Det är bra att arbetet lyfter kunskapen om att sulfidförande berg kan vara en risk vid exploateringsprojekt, men att risken kan hanteras genom olika typer av åtgärder. Examensarbetet ger också värdefull kunskap om metallföroreningar i ytvatten och hur biotillgängligheten kan uppskattas med hjälp av modeller.