people around a table with a tablet and documents

Finansiell information

Under det första kvartalet beslutade aktieägarna i Norconsult att bolaget ska börsnoteras, troligen under fjärde kvartalet 2023. Inför noteringen kommer vi att lansera nya investerarsidor med mer detaljerad finansiell information.

Läs mer här: Financial information - Norconsult

Kontakt

Dag Fladby

CFO

Hege Njå Bjørkmann

Konserndirektør Kommunikasjon og merkevare

Kontakta oss