simhall

Vilundabadet, Upplands-Väsby

Vi vann uppdraget att projektera akustiken i nya Vilundabadet i Upplands-Väsby, en anläggning på 6 000 kvm där lösningarna är starkt kopplade till energianvändning, estetik och ljudmiljö. Resultatet av de akustiska åtgärderna har gett Vilundabadet en unik prägel.

Uppdraget kantades av många tekniska utmaningar som badhus oftast innebär, samtidigt som man ville skapa en attraktiv, vacker och trivsam badmiljö.


Utmanande ljudmiljöer

En gemensam utmaning för alla badhus är trivseln, då ljudnivån är ofta hög och uttröttande. För att åtgärda detta tittade våra akustiker på taluppfattbarhet i modellerna av simhallarna. Med bättre hörbarhet tenderar besökare att sänka sina röster och ljudnivån blir lägre. Därför blev det viktigt att hålla nere maskerande ljudnivå från maskiner och installationer.


Akustiska och arkitektoniska krav

Vi arbetade för att bemöta både ljudmässiga och arkitektoniska krav. För att ljudkraven skulle kunna uppfyllas och samtidigt bli ett estetiskt mervärde valdes en stor vertikal lamellgardin med ljudabsorberande förmåga att monteras mot en hel vägg för att minska efterklangstiden. För att både bryta och absorbera ljudvågorna som når upp till taket byggdes ett vågformat tak av träribbor med bakomliggande ljudabsorbenter.

För att få ner ljudnivån ytterligare ställdes hårda krav på låga ljudnivåer från ventilationen, avfuktare och skvalprännor. Ljudet från trafik har stängts ute med hjälp av energieffektiva fönster med låga u-värden som också minimerar ljudet utifrån.

Kontakt

Magnus Kieri

Affärschef Bygg & Fastighet

Kontakta oss