Vi elektrifierar Sverige

Sverige står inför en kraftigt ökad elanvändning bland annat på grund av elektrifiering av industrin samtidigt som den förnybara elproduktionen väntas byggas ut kraftigt. Norconsult har den erfarenhet och kompetens som krävs för att elnätsföretagen ska lyckas med sina planer. Vi är ett starkt team i Sverige, Polen, Island och Norge som arbetar tätt ihop för att säkerställa en effektiv framdrift

Läs mer

Norconsult ökar kapaciteten på Halmstad Centralstation

Norconsult blir Karriärföretag för tredje året i rad

Mjukare värden genomsyrar offentlig belysning

Tre nya ramavtal inom belysning

Norconsult listas på Oslo Børs