Tillsammans skapar vi en ljusare morgondag

Vi skapar attraktiva och hållbara ljusmiljöer att vistas i. Med ljuset som verktyg tar vi hänsyn till dess påverkan och skapar trygga och trivsamma lösningar som är anpassade efter gestaltningen på platsen.

Läs mer här

Mjukare värden genomsyrar offentlig belysning

Tre nya ramavtal inom belysning

Norconsult listas på Oslo Børs

Två nya kommunala ramavtal inom stadsbyggnad

Vi klimatsäkrar Nyhamnen i Malmö