Vi skapar framtidens simhallar

Badanläggningar ska passa olika invånares behov oavsett om det gäller rekreation, motion, föreningsliv, rehabilitering eller familjetid. Från babysim till seniorsim ska de möta besökare på lika villkor i en stimulerande och säker miljö. Vi är med och skapar denna upplevelse.

Läs mer här

Vi öppnar kontor i Kristianstad

Nu invigs Harjagersbadet

Vi formar framtidens vattenproduktion

Norconsult projekterar ny sträcka på norska E18

Nytt uppdrag för modernisering av vägskyddsanläggningar