Every day we improve everyday life

Vi är med och bidrar till utvecklingen av ett hållbart transportsystem som främjar samhällsutvecklingen. Inom trafikområdet tar vi oss an allt från komplexa flertekniksuppdrag till mindre trafikutredningar och arbetar med olika frågor som rör trafik och trafikmiljö.

Läs mer här

Ny planeringsstrategi för Ekerö kommun

Radarverktyget som kan förhindra katastrofer

Vi tillgängliggör stadsbyggnad för yngre åldrar

Norconsult satsar ytterligare inom badhus

Nytt ramavtal inom arkitektur