Every day we improve everyday life

Hos oss är allas lika värde en grundförutsättning. För att kunna verka som samhällsbyggare och bidra till en god samhällsutveckling behöver vi motsvara samhällets sammansättning i stort.

Läs mer här

Norconsult skapar specialistteam inom krisberedskap

Arktiska kvarter och återbruk - Norconsult tar fram förslag för stadsdel i nya Kiruna

Vi utreder naturvärden i Karlskrona och Ronneby

Nytt uppdrag ska leda till långsiktigt boende för våldsutsatta

Fortsatt tillväxt under första kvartalet