Kraftledningar och kablar

Kraftledningar och kablar

Våra högspänningsnät är föremål för en kraftig utbyggnad för att Sverige ska nå en fossil elproduktion innan 2040. Både stam- och regionnät står inför stora utmaningar till följd av industrins och transportsektorns elektrifiering. Detta behöver gå hand i hand med att även produktionen byggs ut i samma takt.

Vi har gedigen erfarenhet av projektering och konstruktion av Sveriges stam- och regionnät och erbjuder specialistkompetens i allt från idéstadie till färdig kraftledning. Vi är experter inom all typ av överföring vare sig det sker i luften, mark eller i vattnet.

Vi erbjuder följande tjänster och kompetenser:
 • Nätplanering
 • Framkomlighet och kvantitativ ruttanalys
 • Miljökonsekvensbeskrivningar och tillstånd
 • Inmätning och utsättning
 • Detaljprojektering av kraftledning, kabel och sjökabel
 • Jordning och magnetfältsanalys
 • Byggledare
 • Beställarstöd
 • Kontrollant
 • HVDC teknik
 • Due diligence

Ett urval av projekt

Projektledning och projektering av ställverk, kraftledning och vindkraftanslutning i Rätan

 • Kraftledningar och kablar
 • Transformatorstationer
 • Vindkraft
 • Energi

Norconsult har i många år hjälpt Svenska kraftnät med att driva projekt för att förnya Rätans stamnätsstation. Norconsult agerar projektledare och biträdande projektledare för projektet.

Vy över kuperat landskap

Tillståndsuppdrag inom program Fossilfritt övre Norrland

 • Miljökonsekvensbeskrivningar och tillstånd
 • Kraftledningar och kablar
 • Energi

Norconsult ansvarar för tillståndsprocessen för ett antal nya 400 kV-ledningar och stationer inom ramen för Svenska kraftnäts program Fossilfritt övre Norrland. Programmet är en del av Svenska kraftnäts övergripande mål att möta den växande efterfrågan på nätkapacitet och samtidigt påskynda övergången till en hållbar framtid.

Kraftledningar - Adobe Stock

Två kraftledningar mellan Hedenlunda och Oxelösund

 • Kraftledningar och kablar

Norconsult projekterar ny ledning åt Vattenfall Eldistribution mellan CT35 Hedenlunda och BT25 Oxelösund. Bakgrunden till projektet är att SSAB Oxelösund önskar ansluta en ljusbågsugn vid deras Oxelösund-anläggning. Befintlig nätstruktur klarar inte av att ansluta ljusbågsugnen dels på grund av den höga effekten dels på grund av den unika lasten en ljusbågsugn innebär. 

 • Johan Jalvemo

  Affärschef, Kraftsystem

 • Kontakta oss