Kraftledningar och kablar

Kraftledningar och kablar

Våra högspänningsnät är föremål för en kraftig utbyggnad för att Sverige ska nå en fossil elproduktion innan 2040. Både stam- och regionnät står inför stora utmaningar till följd av industrins och transportsektorns elektrifiering. Detta behöver gå hand i hand med att även produktionen byggs ut i samma takt.

Vi har gedigen erfarenhet av projektering och konstruktion av Sveriges stam- och regionnät och erbjuder specialistkompetens i allt från idéstadie till färdig kraftledning. Vi är experter inom all typ av överföring vare sig det sker i luften, mark eller i vattnet.

Vi erbjuder följande tjänster och kompetenser:
 • Nätplanering
 • Framkomlighet och kvantitativ ruttanalys
 • Miljökonsekvensbeskrivningar och tillstånd
 • Inmätning och utsättning
 • Detaljprojektering av kraftledning, kabel och sjökabel
 • Jordning och magnetfältsanalys
 • Byggledare
 • Beställarstöd
 • Kontrollant
 • HVDC teknik
 • Due diligence
 • Johan Jalvemo

  Affärschef, Kraftsystem

 • Kontakta oss