Mätningsteknik

Mätningsteknik

I vårt arbete inom mätningsteknik och geodesi använder vi oss av den senaste tekniken, såsom laserskanning, för att snabbt skapa exakta avbilder av verkliga förhållanden. Dessa kan användas som underlag för att generera detaljerade ytnät och 3D-ritningar där hög detaljrikedom och precision krävs.

Vi erbjuder även terrester, eller markbaserad laserskanning, (TLS) och har lång erfarenhet inom både insamling och bearbetning av punktmolnsdata från TLS. Tekniken har tillämpats inom fler områden som bland annat moderna och historiska byggnader, infrastruktur, sjöfart, arkeologi, akustik och processindustri.

Med våra egna båtar med olika typer av ekolod (singel- och multibeam) klarar vi att mäta på och i vatten. Tillsammans gör vår kompetens och utrustning att vi kan ta fram en helhetslösning anpassad efter varje givet uppdrag.


Vi erbjuder följande tjänster inom mätningsteknik:
 • Etablering av stomnät
 • Projekteringsmätning (kartor, terrängmodeller mm)
 • Byggplatsuppföljning
 • UAS/ UAV (drönare)
 • Ortofoto
 • Marin mätningsteknik
 • Terrester skanning av anläggningar och byggnader
 • Husutsättningar och lägeskontroller
 • Sättningskontroll
 • Volym/ mängdberäkningar
 • Bernhard Gervide Eckel

  Affärschef, Jord, Berg & Grundvatten

 • Kontakta oss