Processledning och dialog

Processledning och dialog

Samtalet – dialogen – är för oss ett självklart verktyg i stadsbyggnadsprocessen. Vi erbjuder processledning av såväl komplexa stadsutvecklingsprojekt som enskilda workshops och dialogprocesser. Vi vet vilka aktörer som behöver samlas i vilket skede och har gedigen erfarenhet av dialog med medborgare, barn och unga, fastighetsägare, företagare, föreningar, tjänstepersoner och politiker.

För oss handlar processledning och dialog alltid om ett systematiskt förtroendeskapande och vi lägger stor vikt vid att framhålla sociala värden. Vi kan ta projektet från start till mål på ett sätt som samlar olika aktörer och skapar samsyn om såväl projektmål och syfte som slutprodukt.

Workshops och dialog

Utifrån våra olika metodiker för processledning skräddarsyr vi processen för just ditt projekt. Vi är vana processledare och kan erbjuda både digitala och fysiska dialoger bland annat i form av workshops, möten, webbinarier och digitala enkäter. Vi hjälper våra kunder med hela eller delar av dialogprocessen och deltar gärna i arbetet med att välja form och tidpunkt för olika dialoger.


Medborgardialog

I samhällsbyggnadsprojekt tror vi på att utgå från människorna och det som finns på den aktuella platsen. Det gör vi bäst genom dialog med de människor som har anknytning till och känner platsen. Ett av våra mest återkommande uppdrag är därför fysiska och digitala medborgardialoger i varierande former.

  • Sara Wrethed

    Affärschef Stadsbyggnad, Landskap & MIljö

  • Kontakta oss