träfasad

Klimatberäkningar

Att kunna räkna på klimatpåverkande utsläpp är avgörande för att nå klimatmål i projekt. På Norconsult har vi verktygen och kompetensen för att leverera minskad klimatpåverkan till högt kundvärde.

Vi har kompetensen i hur man kan arbeta processbaserat för att minska klimatpåverkan i projektets olika skeden och genomför bedömningar ifall projektet kommer vara i linje med beställarens klimatkrav. Vi utför även ekonomiska analyser av klimatpåverkan för att ta reda på hur vi sparar mest CO2 per krona.

Vi arbetar i beräkningsverktyg anpassade efter projektets behov och kan genomföra klimatberäkningar för många specifika tekniker. Vi har även själva utvecklat ett flertal verktyg för klimatberäkningar, till exempel för luftledningar och kabel. Vi har även arbetssätt för att jobba utan specifika verktyg med enklare beräkningar i tidiga skeden. För organisationer som vill räkna ut sina egna utsläpp utifrån scope 1, 2 och 3 har vi även erfarenhet av klimatberäkningar enligt GHG-protokollet.

  • Theo Voulgaridis

    Hållbarhetsstrateg

  • Kontakta oss