Bergteknik

Bergteknik

Vi har en heltäckande kompetens inom bergteknik, med allt från tidiga genomförandestudier till inspektioner av befintliga berganläggningar, och allt där emellan. För att möjliggöra kreativa och effektiva lösningar i projekten arbetar vi med utveckling och implementering av digitala hjälpmedel såsom GIS-lösningar och drönare.

Vi erbjuder kompetenser inom bland annat:

 • Bergmekanik – dimensionering av bergförstärkning med numeriska och analytiska beräkningar.

 • Sprängteknik – expertis vid framtagande eller granskning av borr- och laddplaner. Arbetet utförs i nära samarbete med våra beställare och vi kombinerar vårt tekniska kunnande med vår ingenjörsgeologiska kunskap för att optimera berguttaget.

 • Injektering - projektering av injektering enligt de i branschen senast framtagna metodikerna. Vi arbetar även med byggskedesuppföljning av injektering, vilket ger värdefull återkoppling och förståelse för effekterna av vår projektering.

 • Teknisk beskrivning och mängdförteckning – vi är vana att arbeta med AMA och beskrivningsverktyget samt att och samordna detta arbete med andra teknikgrenar.

 • Ritnings- och modellarbete – framtagande av modeller för att redovisa bergarbetena som ska utföras, samt med syfte att kunna ta fram en teknikövergripande BIM-modell.

 • Gruva - vi har en lång erfarenhet från gruvbranschen där vi kan hjälpa till med allt från tillståndsfrågor till planering och uppföljning av befintlig verksamhet.

 • Bergtäkter – tillsammans med andra kompetenser inom Norconsult kan vi erbjuda en helhetslösning i allt från planering, upprättande av ansökningar till kontroll och uppföljning av verksamheten.

 • Inspektioner - vi har en lång erfarenhet av inspektioner och statusbedömning av befintliga berganläggningar. Vid komplicerade förhållanden har vi även möjlighet att utföra inspektion från rep samt med stöd av drönare.

 • Fältundersökning - vi har en bred kompetens inom ingenjörsgeologisk kartering och analys av geologisk data såsom till exempel strukturgeologiska analyser bergskärningar och tunnlar.

 • Lab-provning - vi har ett eget labb där vi kan utföra bl.a. tryckhållfasthetstester på bergprover för bedömning av bergets egenskaper.

 • Forsknings- och utvecklingsprojekt - vi har utfört ett flertal FoU-projekt inom Bergteknik, till exempel avseende risk för bergerosion vid vattenkraftverk och inom injektering.
 • Bernhard Gervide Eckel

  Affärschef, Jord, Berg & Grundvatten

 • Kontakta oss