Risk och säkerhet

Risk och säkerhet

Vi erbjuder specialistkompetens inom utredning av specifika riskkällor samt generalistkompetens inom helhetsåtaganden. Inom området hälsa, säkerhet och miljö leder vi både korta och långa uppdrag i syfte att hjälpa våra kunder leva upp till gällande lagstiftning och interna krav.

I den dagliga verksamheten hjälper vi till med tolkning av lagar och regler, riskbedömningar, utbildningar, arbetsprocesser och rutiner för att bidra till en högre säkerhetsnivå. På projektbasis agerar vi rådgivare inom säkerhets- och miljörelaterade frågor, exempelvis vid upphandling av kontrakt och som stöd för funktionerna BAS-P och BAS-U under byggprojekt.

Vi erbjuder ett komplett tjänsteutbud inom:
 • HSE-ledning i verksamheter och projekt
 • Riskbedömningar och riskhantering
 • BAS P och BAS U
 • Kemikaliehantering
 • Krisberedskap
 • Lagbevakning
 • Maskindirektivet, CE-märkning
 • ATEX
 • SIL standard
 • Utbildningar inom säkerhet

Ett urval av projekt

 • Mikael Hägglund

  Affärschef, Industri

 • Kontakta oss