Energilagring

Energilagring

Energilagring handlar om att temporärt lagra överskottsenergi från förnybara energikällor som exempelvis vind-, solkraft och kraftvärmeproduktion. Vi har en bred erfarenhetsbank på området och unik specialistkompetens när det gäller att använda grön vätgas eller battery energy storage system (BESS) i energilagringssyfte.

Att lagra energi som produceras från förnybara energikällor är ett bra sätt att ta vara på överskottsenergi när produktionen är större än energibehovet. Det kan även användas för att minska belastningen på överliggande nät eller som frekvensstöttare. Vi har gedigen kompetens inom energilagring och en ledande ställning när det gäller lagring, produktion och transport av grön vätgas.

Allt efter som priset på batterier sjunker ökar möjligheterna till storskaliga BESS i elnätet. Våra specialister arbetar med att ansluta BESS direkt till balansmarknaden, i vissa fall som komplement till befintliga produktionsanläggningar för att uppnå s.k. peak shaving.

Batteripark

Simulering av batterier och vindkraft i bästa möjliga mix

 • Solkraft
 • Energilagring
 • Vindkraft

Norconsult har fått i uppdrag av Rabbalshede Kraft att ta fram en rapport för att utvärdera olika dimensioner av batterisystem anslutna vid en befintlig vindkraftspark. Vi har även utvecklat en simuleringsmodell som bland annat tar in produktionsdata för vindkraftparken.

Växjö Energi

Tillståndsprocess gällande koldioxidinfångning samt transportering av koldioxid

 • Energilagring
 • Miljökonsekvensbeskrivningar och tillstånd

Norconsult Sverige har genomför två uppdrag för Växjö Energi i deras satsningar på BECCS – biobaserad infångning och lagring av koldioxid.

Foto:: AdobeStock

Vind- och solkraft samt batterilagring i Fröskog

 • Solkraft
 • Vindkraft
 • Energilagring

Vasa Vind är ett av de ledande vindkraftsbolagen i Sverige och de äger och förvaltar över 1,6 TWh förnybar energi. På senare tid har de utökat sin verksamhet från enbart vindkraft till även solkraft och batterilager. Deras verksamhet omfattar allt från utveckling och byggnation till förvaltning. Norconsult har levererat tjänster till Vasa Vind inom alla deras verksamhetsområden.

 • Johan Jalvemo

  Affärschef, Kraftsystem

 • Johan Saltin

  Affärschef, Energi & Process

 • Kontakta oss