Energilagring

Energilagring

Energilagring handlar om att temporärt lagra överskottsenergi från förnybara energikällor som exempelvis vind-, solkraft och kraftvärmeproduktion. Vi har en bred erfarenhetsbank på området och unik specialistkompetens när det gäller att använda grön vätgas eller battery energy storage system (BESS) i energilagringssyfte.

Att lagra energi som produceras från förnybara energikällor är ett bra sätt att ta vara på överskottsenergi när produktionen är större än energibehovet. Det kan även användas för att minska belastningen på överliggande nät eller som frekvensstöttare. Vi har gedigen kompetens inom energilagring och en ledande ställning när det gäller lagring, produktion och transport av grön vätgas.

Allt efter som priset på batterier sjunker ökar möjligheterna till storskaliga BESS i elnätet. Våra specialister arbetar med att ansluta BESS direkt till balansmarknaden, i vissa fall som komplement till befintliga produktionsanläggningar för att uppnå s.k. peak shaving.

  • Johan Jalvemo

    Affärschef, Kraftsystem

  • Johan Saltin

    Affärschef, Energi & Process

  • Kontakta oss