Projektledning VA

Projektledning VA

Vi har mångårig erfarenhet av att leda både små och stora VA-projekt. Vi arbetar med allt från tidiga utredningar och mindre ombyggnationer till komplexa nybyggnadsprojekt med många olika aktörer inblandade.

Vi arbetar med projekt av varierande storlek och komplexitet och med flera olika anläggningstyper, såsom vattenverk, avloppsreningsverk och badanläggningar. Vi strävar alltid efter att minimera kemikalie- och elförbrukningen i de anläggningar vi arbetar med. Vi har även vunnit priser för hållbara lösningar och resursåtervinning inom VA-området. Våra lösningar gör skillnad för våra kunder.

Vi har specialistkompetens inom och kan hjälpa er med bland annat:
  • Projektledning - i de uppdrag vi projektleder hyrs vi in av kund för att vara den som håller ihop projektet och driver det framåt. Vi ansvarar för framdrift, tidplaner, budget, resursplanering samt kostnads- och kvalitetsuppföljningar.

  • Beställarstöd - som beställarstöd arbetar vi nära kundens projektledare och bidrar med vår kompetens och erfarenhet.

  • Kontrollansvar (KA) - vi upprättar kontrollplaner och riskanalyser enligt plan- och bygglagen samt utför den uppföljning som krävs.

  • Byggledning - som byggledare agerar vi som kundens representant ute på arbetsplatsen under entreprenadtiden.

  • Entreprenadbesiktning - vi arbetar med löpande besiktningar och slutbesiktning av arbetsresultatet inom alla inblandade teknikområden i en entreprenad, såsom mark, VA-ledningar, byggnad, maskininstallationer, VVS-installationer samt el- och styrinstallationer.

  • Periodiska besiktningar – vi utför periodiska besiktningar av både vattenverk och avloppsreningsverk.
  • Sandra Kuru

    Affärschef, Vatten & Klimat

  • Kontakta oss