Industri

Industri

Industrin är en bransch i ständig förändring där effektiva lösningar och processer är avgörande för en lönsam och hållbar utveckling. Norconsult är med och driver utvecklingen i branschen genom effektivisering och optimering av våra kunders industriprocesser.

Vi erbjuder följande tjänster

Svensk industri står inför en omfattande omställning när branschen i allt högre grad ställer om sin produktion till att bli fossilfri. Parallellt med detta håller digitaliseringen på att förändra industrisektorn i grunden. Nya teknologier i form av bland annat robotisering, uppkopplade maskiner, säkrare datahantering och AI väntas leda till effektivare processer och bidra till kortare omställnings- och ledtider, färre fel, mer flexibilitet och ökad produktivitet.

Genom en mångårig erfarenhet och samlat kunnande tar vi oss an ett brett spektrum av industriprojekt. Vi arbetar med allt från förebyggande underhållsplaner, förstudier och utredningar till riskhanteringar och projektering av om-, till- och nybyggnationer samt idrifttagning och slutdokumentation. Vi erbjuder våra kunder såväl heltäckande kompetens som skräddarsydda lösningar inom alla industriområden.


Vi erbjuder tjänster inom följande industriområden:
 • Aluminiumindustrin
 • Fordonsindustrin
 • Försvarsindustrin
 • Gruvindustrin
 • Kemisk och petrokemisk industri
 • Livsmedelsindustrin
 • Papper- och massaindustrin
 • Skogsindustrin
 • Stålindustrin
 • Mikael Hägglund

  Affärschef, Industri

 • Kontakta oss