Dammsäkerhet

Dammsäkerhet

Många av Sveriges dammar byggdes under 50- till 70-talet har nått åldern då omfattande renoveringar krävs. Vi har lång erfarenhet av dammsäkerhetsarbete och arbetar med allt från inspektioner och utredningar till projektering av åtgärder och slutlig produkt.

Vi har lång erfarenhet av att stötta dammägare i arbetet med renoveringar samtidigt som vi projekterar nya dammar och utskov. Norconsult är en av Europas största vattenbyggnadskonsulter. Vi har kompetens inom alla berörda teknikområden gällande dammar och dammsäkerhet enligt RIDAS.

Vi är med från idéstadie till färdig dammanläggning och arbetar för en miljöanpassad och hållbar vattenkraftsproduktion. Med bred kompetens tar vi ett helhetsgrepp om miljöfrågorna för att hitta fungerande lösningar som värnar såväl biologin, miljön, produktion och dammsäkerheten. Med vår kompetens inom hållbarhetsfrågorna och digitala arbetssätt kan vi erbjuda effektiva moderna lösningar. Som första vattenbyggnadskonsult i Sverige projekterar vi i fullskalig BIM.

Vi erbjuder följande tjänster och kompetenser:
  • Frans Göransson

    Affärschef, Anläggning & Vattenbyggnad

  • Kontakta oss