Acksjödammen

Utrivning av Acksjödammen

Efter drygt 100 år av reglering rinner vattnet åter fritt mellan Acksjön och Acksjöälven vidare ner mot Klarälven. Vi vann uppdraget att utforma och dirigera utrivningen av dammen, samt återskapa sjöns naturliga utlopp.

Dammen vid Acksjön i Hagfors kommun byggdes 1916 och har tidigare fungerat som ett av många små magasin för att reglera Klarälvens flöde till förmån för vattenkraftsproduktionen. Numera regleras Klarälvens flöde istället av några få stora regleringsdammar och Acksjöns tillskott till regleringen var endast marginellt.

Fortum som ägde dammen tyckte därför att miljönyttan med att ta bort dammen övervägde fördelarna med att ha kvar den. Under flera års tid pågick ett samarbete mellan Fortum, fiskevårdsområdesföreningen, byalaget med fler och under 2017 revs dammen.

Fria vandringsvägar för fisk har skapats

Efter utrivningen är nivån i sjön cirka 2,5 meter lägre än när den var uppdämd och sjöns nivå bestäms endast av tillrinningen. En utloppsström har återskapats närmast utloppet och det är åter möjligt för fisk och andra vattenlevande organismer att vandra fritt mellan sjön och älven.

Kort efter utrivningen hade öring från älven vandrat upp i sjön för första gången på över hundra år, och förhoppningen är att stammen ska återetablera sig i sjön precis som före dammens tillkomst.

  • Frans Göransson

    Affärschef, Anläggning & Vattenbyggnad

  • Kontakta oss