Rengårds kraftstation
Foto: Lars Lee

Rengårds kraftstation

Rengårds kraftstation i Skellefteå har producerat el sedan 1970-talet och nu bygger Skellefteå Kraft ut. Det blir ett av de större nya vattenkraftsprojekten i Sverige på 25 år och vi på Norconsult är både projektör och teknisk rådgivare.

Drygt två tredjedelar av Skellefteå Krafts elenergi kommer från någon av vattenkraftsanläggningarna i närheten av Skellefteå. För att stå rustade för framtidens behov av förnybar energi bygger man nu ut Rengårds kraftverk. Det handlar om ytterligare ett aggregat som kommer att ge en ökad effekt på cirka 30 megawatt, nästan en fördubbling av nuvarande kapacitet. Vi på Norconsult är både projektör och teknisk rådgivare i ett samverkansprojekt tillsammans med NCC och Andritz.

Det är det första kraftverket i Sverige som blir projekterat i fullskalig BIM. Här förekommer i stort sett inga papper eller ritningar, utan allt arbete utgår från en gemensam BIM-modell som även fungerar som bygghandling.

Kontakt

Frans Göransson

Affärschef, Anläggning & Vattenbyggnad

Kontakta oss