Innovation

Innovation

Innovation

Hållbarhet och tekniska framsteg är viktiga framgångsfaktorer och för den som vill lyckas på lång sikt är kreativitet och innovation helt avgörande. Innovation är en hörnsten i vår strategi och i våra projekt. Vår ambition är att 80 procent av vår tid går till att bygga vidare på det vi redan gör bra och 20 procent går till att utmana etablerade sanningar och praxis och bidra till nytänkande och innovation - vår 80/20-princip.

Vårt viktigaste innovationsarbete bedrivs i våra projekt, stora som små. Att utveckla lösningar som hjälper våra kunder att nå sina mål och är det som driver oss. För att ligga steget före tar vi oss gärna an projekt som utmanar och sätter ny praxis för samarbete, arbetsprocesser samt både digitala och hållbara lösningar. Vi förbättrar kontinuerligt våra befintliga tjänster och utvecklar nya för att möta marknadens nya behov och lösa de alltmer komplexa utmaningar som vi ställs inför.


Innovationsprocess

Norconsults innovationsprocess anpassas till projektets unika förutsättningar. Genom att identifiera fokusområden för projektet kan man definiera rätt utmaningar, samla idéer och lösningsförslag och strukturera resultaten för att sedan välja den bästa lösningen. Processen skapar samhörighet, ökar förståelsen för projektets viktigaste förutsättningar, minskar kostsamma missförstånd och borgar för ett lyckat projektarbete. En välstrukturerad dokumentation på process och resultat styrker tagna beslut i projekt.

Vi har etablerat flera arenor, kurser och program som uppmuntrar och möjliggör utveckling av innovationskompetens, bland annat erbjuder vi våra medarbetare att delta i ett innovationsledarprogram.