Byggkonstruktion

Byggkonstruktion

Vi planerar och genomför konstruktionsprojekt inom många olika områden. Vi sätter alltid våra kunders behov i centrum och strävar efter att hitta den bästa lösningen för varje projekt.

Vi arbetar med byggkonstruktion inom både nybyggnation och ombyggnation. Vi erbjuder heltäckande expertis genom hela projektcykeln, från planering till produktion. Genom nära samarbeten mellan våra konstruktörer och teknikområden kan vi skräddarsy våra uppdragsgrupper för att passa varje givet projekt – oavsett storlek eller komplexitet.

Inom byggkonstruktion erbjuder vi följande tjänster och kompetenser:
 • Projektering
 • Byggnadsbesiktningar
 • Skadeutredningar
 • 3D-visualisering, BIM och ritningsframställning
 • Byggnadsfysik
 • Byggnadsstatik och dynamik
 • Skyddsrumssakkunnig och fuktsakkunnig
 • Diplomerade träkonstruktörer
 • Bas-P och KA
 • Klimatberäkningar och kalkyler
 • Certifierade stålbyggnadskonstruktörer
 • Magnus Kieri

  Affärschef, Bygg & Fastighet

 • Kontakta oss