Bygg & Fastighet

Bygg & Fastighet

Vi arbetar varje dag med att skapa smarta, resurseffektiva och anpassningsbara byggnader som bidrar till en hållbar samhällsutveckling. Med vår tvärfackliga kompetens och breda geografiska närvaro har vi möjlighet att ta oss an projekt över hela landet och sätta samman de bästa kompetenserna för varje givet uppdrag.

Vi erbjuder följande tjänster

Byggnads- och anläggningsbranschen står i dag för en betydande del av samhällets miljöpåverkan. Framför allt kommer utsläppen från framställningen av byggnadsmaterial och energianvändningen när byggnaderna tas i bruk. De byggnader vi utvecklar i dag spelar därför en nyckelroll för att vi ska lyckas nå våra klimatmål och bromsa den globala uppvärmningen.

Våra arkitekter, byggnadskonstruktörer, miljöexperter, BIM- och miljöingenjörer arbetar nära våra kunder för att utveckla smarta, energieffektiva och anpassningsbara lösningar som utgår från både klimatmål och människors behov och livsmönster.

Med vår tvärfackliga kompetens och erfarenhet bistår vi med helhetssyn och strategisk rådgivning genom alla projektskeden och erbjuder kompletta tjänster från tidiga skeden till färdig byggnad; oavsett om det gäller projektering av nybyggnationer, anläggningar eller ombyggnationer. Vi erbjuder även specialistkompetens inom tillståndskontroll och drifts- och underhållsplanering samt unik teknisk expertis inom konstruktion, installationsteknik, akustik, belysning och projekt- och byggledning.

Vi har en omfattande tvärteknisk och lösningsorienterad miljö för projektutveckling, projektering och projektadministration under hela projektets livscykel. Vi arbetar också med utveckling och optimering av fastighetsförvaltning och engagerar oss aktivt i forskningsprojekt för att ta fram lösningar som kan minska energiförbrukning och energirelaterade klimatutsläpp från framtidens byggnader.

  • Magnus Kieri

    Affärschef, Bygg & Fastighet

  • Kontakta oss