Polarbröd
Foto: Polarbröd

Polarbröd

Vi på Norconsult började jobba med Polarbröd i början av 1990-talet. Verksamheten är under ständig utveckling, vilket har lett till många projekt tillsammans genom åren. Efter branden i bageriet Älvsbyn 2020 fick vi uppdraget att projektera återuppbyggnaden.

Exempel på åtaganden som Norconsult utfört är bland annat arkitekt- och konstruktionshandlingar, mark- och geoprojektering samt projektering av värme, kyla, ventilation, el samt styr- och reglerteknik. Vi har även utfört kalkylarbeten, upphandlingsprocesser, projektledning, klimat- och energiutredningar samt besiktningar.


Återuppbyggnad av bageriet

När Polarbröds fabrik i Älvsbyn drabbades av en kraftig brand under 2020 totalförstördes stora delar av anläggningen. Under samma år fick vi förtroendet att projektera etapp 1, den första delen av det nya bageriet och fryshuset i Älvsbyn. Efter slutförandet av etapp 1 har vi fått förtroendet att projektera Polarbröds fortsatta utbyggnad av etapp 2.

  • Jessica Eriksson

    Affärschef Arkitektur

  • Magnus Kieri

    Affärschef Bygg & Fastighet

  • Kontakta oss