Bilanläggningar

Bilanläggningar

I nära samarbete med ledande aktörer arbetar vi med att skapa framtidens bilanläggningar. Vi har lång erfarenhet av att arbeta i projekt där olika koncept ska sys ihop för att skapa en välfungerande slutprodukt.

Vi kan erbjuda kunskap och kompetens hela vägen från konceptframtagande och tidiga skeden till färdig byggnad. Vi lägger stor vikt vid att kombinera praktiska och ekonomiska lösningar med hög arkitektonisk nivå. Vi visualiserar den tänkta visionen och målet i 3D genom illustrationer/bilder eller som film.

I alla våra projekt arbetar vi utifrån ett helhetsperspektiv och övertygelsen om att hållbarhet, estetiska värden, samarbete och kvalitet är nycklar för framtidens byggande.

  • Jessica Eriksson

    Affärschef, Arkitektur

  • Kontakta oss