Inredningsarkitektur

Inredningsarkitektur

Vi har bred erfarenhet av att skapa praktiska och estetiskt tilltalande miljöer där människor trivs. Vi jobbar alltid utifrån ett helhetsperspektiv där aspekter som hållbarhet och innovation genomsyrar inrednings- och gestaltningsprocessen.

Vi erbjuder både heltäckande och skräddarsydda tjänster och lösningar för alla typer av byggnader och miljöer, från sjukhus och vårdbyggnader till skolor, kontor och restauranger. Oavsett projektets storlek är vår målsättning att alltid skapa hållbara och innovativa lösningar som är anpassade efter beställarens, platsens och användarnas förutsättningar och behov.

Vi tar vi fram funktionella planlösningar tillsammans med beställare, arkitekt och övriga tekniska konsulter. Vår styrka är att fånga upp verksamhetens behov och landa i en gemensam målbild som ligger till grund för gestaltning och inredning. Material och färgsättning kommuniceras genom visualiseringar och materialöversikter.

I komplexa uppdrag sätter vi samman skräddarsydda projektgrupper där våra inredningsarkitekter arbetar nära övriga kompetenser. Vi har geografiska närvaro i hela Sverige och kan genomföra projekt från norr till söder, oavsett var du som kund befinner dig.

Vi erbjuder specialistkompetens och tjänster inom följande områden:
  • Specialritad inredning och produktutveckling - genom specialritad inredning såsom receptionsdiskar, specialanpassade soffor och sittmöbler lyfter vi fram miljön och gör den mer unik och platsspecifik.

  • Tillgänglighet - vi utvecklar inredningslösningar som är tillgänglighetsanpassade. Det kan exempelvis handla om att ta fram kulörer med rätt kontraster eller att utforma golv och underlag som är lätta att förflytta sig över med rullstol. Läs mer om tillgänglighet här.

  • Hållbarhet - hållbarhet är en grundläggande del i alla våra projekt. Det kan handla om återbruk av möbler, att välja lämpliga material på rätt ställen samt att nyttja produkter med olika miljöcertifieringar som är anpassade efter dess livscykel.

  • Skyltprogram - vi erbjuder grafisk formgivning av skyltar och specialtryck på fasader för att förstärka en byggnads visuella uttryck och varumärke.
  • Jessica Eriksson

    Affärschef, Arkitektur

  • Kontakta oss