Furunäsets företagsby i Piteå
Foto: Anders Westergren

Ombyggnad av Furunäsets företagsby i Piteå

Vid Furunäsets företagsby i Piteå ligger Borgen som tidigare varit ett mentalsjukhus. Byggnaden uppfördes under 1880-talet, och är idag ett företagscentrum. Vi på Norconsult har utfört totalprojekteringsuppdrag vid ett flertal ombyggnationer.

Ombyggnader och anpassningar har skett och sker kontinuerligt för hyresgästerna i Furunäsets företagsby. Huvudsakliga företag är verksamma inom bank, teknikkonsulter, arkitekter, hälso- och friskvård, restauranger, konstnärer, hotell samt informationstjänster. Uppdragen har involverat discipliner inom arkitektur och byggkonstruktion, rör, ventilation, kyla, styr- och övervakning. Vi har även utfört energiberäkningar, kalkyler samt besiktningar.

Bevara kulturminne

I den projektering som vi på Norconsult har utfört har vi tagit hänsyn till att byggnaden är kulturminnesvärd. Anpassningar av byggnationer och installationer har gjorts efter beställarens önskemål och synpunkter, samt för att bevara byggnadens arkitektoniska utformning.

  • Magnus Kieri

    Affärschef Bygg & Fastighet

  • Kontakta oss