Vattenkraft

Vattenkraft

Vattenkraft är en ren och förnybar energikälla som i dag står för nästan hälften av Sveriges elproduktion. På Norconsult har vi mångårig erfarenhet av vattenkraftsanläggningar för att trygga framtidens elförsörjning.

Merparten av vattenkraftstationerna i Sverige byggdes under 50- till 70-talet och nu har många anläggningar nått åldern där omfattande renoveringar krävs. Vi har lång erfarenhet av att stötta kraftverksägarna i detta arbete samtidigt som vi även projekterar nya vattenkraftverk. Norconsult är idag en av Europas största vattenkraftkonsulter.

Vi är med från idéstadie till färdig anläggning och arbetar för en miljöanpassad och hållbar vattenkraftsproduktion. Med bred kompetens och ett nära samarbete mellan våra teknikområden jobbar vi för att ta ett helhetsgrepp om miljöfrågorna för att hitta fungerande lösningar som värnar såväl biologin, miljön, produktion och dammsäkerheten. Med vår kompetens inom hållbarhet och digitala arbetssätt kan vi erbjuda effektiva och moderna lösningar som bidrar till en tryggare elförsörjning och effektivare verkningsgrad i anläggningarna. Som första vattenkraftskonsult i Sverige projekterar vi i fullskalig BIM.

Vi erbjuder följande tjänster och kompetenser:
  • Frans Göransson

    Affärschef, Anläggning & Vattenbyggnad

  • Johan Jalvemo

    Affärschef, Kraftsystem

  • Kontakta oss