VR och AR

VR och AR

Vi erbjuder VR- och AR-teknologi som möjliggör för användare att utforska en tredimensionell plats i en virtuell miljö, innan den ens är byggd. På så vis kan vi visualisera framtida platser, skapa förståelse och fånga viktiga behov för olika beställare.

Vi tillhandahåller en rad produkter inom VR- och AR-teknik, inklusive stöd för VR-användning i uppdrag, tidig behovsanalys och modellsamordning i VR samt virtuella inspektioner av byggplatser i AR.

Med VR-teknik kan användare uppleva avstånd, dimensioner, takhöjd, proportioner och rymd på ett realistiskt sätt, vilket bidrar till en mer komplett uppfattning av hur det framtida bygget kommer att se ut. Tekniken gör det även möjligt för användare, kunder och teknikkonsulter att kommunicera och samarbeta under designfasen, och skapa ett bättre underlag för samordning av olika aspekter i konstruktionen.


Minskad risk för felutformning

Vi erbjuder även AR-teknologi som gör det möjligt att ge en kombinerad bild av både nuvarande och framtida byggnader. AR-teknik ger också möjlighet att jämföra en tredimensionell representation av modellen i full storlek med bygget på plats, för att kontrollera att det som byggs överensstämmer med ritningarna. Med digitala möteslösningar kan en större grupp delta vid inspektionen utan att behöva resa till platsen, vilket minskar miljöpåverkan och kostnader.

Med vårt erbjudande inom VR och AR får våra kunder och användare en heltäckande upplevelse av framtida byggprojekt, vilket minskar risken för missförstånd och felaktigheter under konstruktionen.

  • Felipe Verdú

    Avdelningschef Digital transformation

  • Kontakta oss