GIS och fjärranalys

GIS och fjärranalys

Genom befintliga geografiska underlag eller egenproducerat material via Reality Capture kan vi utföra avancerade analyser som fungerar som beslutsunderlag för allt från planarbete till byggnation.

Vi har en bred kompetens inom GIS och fjärranalys och har lång erfarenhet av att utföra multikriterieanalyser och dataintegrationer. Vi är också experter på att använda maskininlärning för att kartlägga marktäckedata med hjälp av ortofoto, satellitbilder, laserdata, drönare och andra datakällor. Genom att kombinera vår kunskap inom GIS och fjärranalys med vårt expertkunnande inom maskininlärning får våra kunder en ännu djupare förståelse för sin verksamhet och hitta nya möjligheter att växa och förbättra sin effektivitet.

Vi erbjuder produkter i form av:
 • GeoRaptor – vägvals- och lokaliseringsstudier med multikriterieanalys för kraftledningar, VA-ledningar, m.m.
 • Marktäckekategorisering utifrån multispektrala satellitbilder med AI

Vi erbjuder även klimat och miljöanalyser i form av:
 • Identifiering och åtgärd av urbana värmeöar
 • Beräkning av markytetemperatur
 • Skyfallsanalys
 • Våtmarksidentifiering
 • Beräkning av markerosion
 • Analys av markrörelser med InSAR (Interferometrisk syntetisk aperturradar)
 • Riskanalyser av farligt gods
 • Felipe Verdú

  Avdelningschef Digital transformation

 • Kontakta oss