Stadsbyggnad

Stadsbyggnad

Att utveckla framtidens städer och samhällen är en laginsats som kräver tvärfacklig kompetens och en stor förståelse för dagens och morgondagens utmaningar. På Norconsult arbetar vi nära våra kunder för att skapa långsiktigt hållbara livsmiljöer som bidrar till jämlikare och bättre levnadsvillkor för framtidens invånare.

Vi erbjuder följande tjänster

År 2050 väntas mer än hälften av världens befolkning bo i städer. Det ställer höga krav på oss som är med och utvecklar framtidens urbana livsmiljöer. Med vårt samlade kompetensutbud inom alla samhällsbyggnadsområden kan vi genomföra allt från storskaliga, komplexa stadsomvandlingsprojekt till mindre, specialiserade uppdrag. Vi erbjuder heltäckande tjänster inom allt från tidiga skeden och detaljplaner till översiktlig strategisk planering och social hållbarhet.

Genom att involvera våra miljöexperter och hållbarhetsrådgivare tidigt i stadsbyggnadsuppdragen säkerställer vi att hållbarhetsfrågorna aldrig blir ett bihang i projektets slutskede, utan en grön kompass som vägleder oss från start till mål. Det ger oss goda förutsättningar att identifiera utmaningar och hitta klimatsmarta, socialt hållbara och ekonomiskt långsiktiga lösningar som förbättrar människors vardag och levnadsvillkor.

  • Sara Wrethed

    Affärschef Stadsbyggnad, Landskap & MIljö

  • Kontakta oss