Dricksvatten

Dricksvatten

Vi har lång erfarenhet inom dricksvattenrening och vet hur man arbetar förebyggande och aktivt med strukturerade riskanalyser av hela dricksvattensystemet.

Vi genomför riskanalyser av dricksvattenproduktion med olika metoder och verktyg såsom QMRA/MRA (mikrobiell riskanalys), MBA (mikrobiologisk barriäranalys), HACCP (hazard analysis and critical control points) och WSP (water safety plan), för att säkra vattenkvaliteten i vattenverken.

Vi arbetar även med riskförebyggande åtgärder på ledningsnätet fram till tappkran med utbildning och besiktning. Vi utför och tar ansvar för hela kedjan i vattenverket från tidig utredning till projektering och byggledning.

Vi utreder även förekomsten av PFAS i mark och vatten och förslår tekniker för beredning av rent och hälsosamt dricksvatten. Vi rådger våra kunder kring val av bästa teknik för borttagning av PFAS från råvatten. Vi erbjuder även stöd för identifikation och analys av olika källor av PFAS-ämnen i grund- och ytvatten. Vi stöttar vattenverk vid val av teknik för beredning av dricksvatten som är förorenat med PFAS-ämnen.

  • Sandra Kuru

    Affärschef, Vatten & Klimat

  • Kontakta oss