Dricksvatten

Dricksvatten

Vi har lång erfarenhet inom dricksvattenrening och vet hur man arbetar förebyggande och aktivt med strukturerade riskanalyser av hela dricksvattensystemet.

Vi erbjuder riskanalyser av dricksvattenproduktion med olika metoder och verktyg såsom QMRA/MRA (mikrobiell riskanalys), MBA (mikrobiologisk barriäranalys), HACCP (hazard analysis and critical control points) och WSP (water safety plan), för att säkra vattenkvaliteten i vattenverken.

Vi erbjuder även riskförebyggande åtgärder på ledningsnätet fram till tappkran med utbildning och besiktning. Vi utför och tar ansvar för hela kedjan i vattenverket från tidig utredning till projektering och byggledning.

Kontakt

Sandra Kuru

Affärschef, Vatten & Klimat

Kontakta oss