Vårdmiljöer

Vårdmiljöer

Vi utför tvärfacklig projektering och rådgivning utifrån de strikta riktlinjer som finns gällande vårdmiljöer. Vi erbjuder även tjänster i samband med prövning och validering av strukturellt utförande, teknisk anläggning och utrustning.

Genom tät samverkan mellan våra experter inom arkitektur, inredning, akustik och teknik skapar vi goda logistikflöden och lägger grunden för välplanerade och välfungerande vårdmiljöer. Våra landskapsarkitekter utformar även lugna och gröna sjukhusområden, äldreboenden och LHS-boenden där patienter och boende får tid för återhämtning och ro.

Vi erbjuder ett komplett tjänsteutbud inom bland annat:
  • Akustik - vi har lång erfarenhet av byggnadsakustisk projektering vid ny- och ombyggnad av objekt med varierad komplexitetsnivå. Vi strävar alltid efter att hitta kostnadseffektiva och byggnadstekniskt goda lösningar. Vår kompetens innefattar även vibrationer i mark, stomme och uppställning av vibrationskänslig utrustning. Vi har även stor vana att arbeta med miljöklassningar, såsom BREEAM, LEED och Miljöbyggnad samt verksamhetsspecifika krav. Läs mer om akustik här.

  • Inredningsarkitektur - våra inredningsarkitekter har lång erfarenhet av att skapa hållbara, funktionella och trivsamma miljöer för människor att vistas och verka i. Vi erbjuder inredningsarkitektur som en del av helheten vid en nybyggnation eller en ombyggnation. Läs mer om inredningsarkitektur här.

  • Tillgänglighet - vi har flertalet av landets certifierade sakkunniga inom tillgänglighet och kan erbjuda inventering och rådgivning samt kontroll av att kraven på tillgänglighetsanpassning uppfylls och tolkas på rätt sätt. Läs mer om tillgänglighet här.

  • Landskapsarkitektur - med vår långa erfarenhet och tvärfackliga kompetens kan vi skapa helhetslösningar för olika utemiljöer. Vi kan bistå i allt från tidiga utredningar till gestaltning och detaljprojektering av ny- och ombyggnadsprojekt, både i privata och offentliga miljöer. Läs mer om landskapsarkitektur här.

  • Visualiseringar - vi visualiserar den tänkta visionen och målet i 3D genom illustrationer/bilder eller som film.
  • Jessica Eriksson

    Affärschef, Arkitektur

  • Kontakta oss