energiberäkningar

Energi- och inomhusklimatberäkningar

På Norconsult skapar vi energieffektiva byggnader som är trivsamma vistas i. Genom olika typer av energi- och inomhusklimatberäkningar kan vi skapa hållbara lösningar för framtiden.

Vi erbjuder ett komplett tjänsteutbud inom bland annat:

 • Energibalansräkningar – vi utför simuleringar för olika certifieringssystem som till exempel Miljöbyggnad, Svanen och LEED. Vi tar även fram beräkningar och rapporter som tar hänsyn till beställarens projekteringsanvisningar, TKA etc. Vi utför även energisimuleringar i IDA ICE och DesignBuilder.

 • Värme- och kyleffektbehov – vi gör beräkningar för att dimensionera exempelvis radiatorer, värmepumpar, kylmaskiner och kylbafflar på ett korrekt sätt.

 • Dagsljusberäkningar – vi kontrollerar att ditt projekt uppfyller kraven för certifiering avseende dagsljusnivåer och aktuella myndighets- och beställarkrav som BBR, Svanen, Miljöbyggnad och AFS.

 • Solvärmelast – genom att utföra en solvärmelastberäkning får vi information om den maximala mängden solvärme som når ett rum mellan vår- och höstdagjämningen.

 • PPD-index och PMV – vi utför termiska klimatberäkningar som används för att utvärdera och anpassa inomhusklimat för att uppnå ställda krav på komfort.

 • Solcellssimulering – med solcellssimulering tar vi hänsyn till faktorer som solinstrålning, vinkeln på solstrålarna, skuggning, väderförhållanden och solcellernas egenskaper för att beräkna den förväntade energiproduktionen.

 • CDF - CFD-simuleringar – vi utför simuleringar med hjälp av specialiserad programvarasom Autodesk CFD och IDA ICE, för att lösa de komplexa matematiska ekvationer som beskriver flöden och värmeöverföring.

 • Köldbryggor – vi utför köldbryggsberäkningar för konstruktionsdetaljer med målet att minska energiförlusterna i nybyggnationer eller vid renoveringar.

 • Energideklaration – våra energideklarationer utförs av våra certifierade energiexperter, som lägger in uppgifterna direkt i Boverkets register för energideklarationer.
 • Magnus Kieri

  Affärschef Bygg & Fastighet

 • Kontakta oss