Strategisk vattenplanering

Strategisk vattenplanering

För att nå en hållbar VA-försörjning behövs en strategisk och långsiktig planering på kommunal och regional nivå. Vi erbjuder noggrann VA-planering som anpassar sig till samhällsutvecklingen och kraven på leveranssäkerhet, kvalitet och lagstiftning.

Vi har god kunskap om teknik, systemperspektiv och lagstiftning inom kommunal VA-försörjning. Vi tar fram VA-policyer, vatten- och avloppsplaner, vattentjänstplaner, dagvattenplaner, VA-utbyggnadsplaner, VA-verksamhetsområden, ABVA och VA-taxor och förnyelseplaner samt identifierar paragraf 6-områden och åtgärder.

Vi samordnar även underlag från kommunens olika avdelningar, genomför utredningar om behov, gör kostnadsberäkningar och hjälper till med kommunikationen till berörda parter, politiker och myndigheter.

  • Sandra Kuru

    Affärschef, Vatten & Klimat

  • Kontakta oss