Strategisk vattenplanering

Strategisk vattenplanering

För att nå en hållbar VA-försörjning behövs en strategisk och långsiktig planering på kommunal och regional nivå. Vi erbjuder noggrann VA-planering som anpassar sig till samhällsutvecklingen och kraven på leveranssäkerhet, kvalitet och lagstiftning.

Vi har god kunskap om teknik, systemperspektiv och lagstiftning inom kommunal VA-försörjning. Vi tar fram VA-policyer, vatten- och avloppsplaner, vattentjänstplaner, dagvattenplaner, VA-utbyggnadsplaner, VA-verksamhetsområden, ABVA och VA-taxor och förnyelseplaner samt identifierar paragraf 6-områden och åtgärder.

Vi samordnar även underlag från kommunens olika avdelningar, genomför utredningar om behov, gör kostnadsberäkningar och hjälper till med kommunikationen till berörda parter, politiker och myndigheter.

Kontakt

Sandra Kuru

Affärschef, Vatten & Klimat

Kontakta oss