Rör och ledningar på mark

Ledningssamordning

I våra städer finns ett komplext nätverk av ledningar och kablar som gör att samhället fungerar. På Norconsult ser vi till att alla tekniska aspekter harmoniserar och fungerar sömlöst för att skapa en helhet i stadsutvecklingen.

Vi har den tekniska expertisen inom ledningssamordning och ansvarar för att planera, samordna och hantera de olika teknikintressena i gatan. Arbetet sträcker sig från byggnationen till driften av nybyggda områden. Genom att samordna olika aktörer och teknikområden skapas förutsättningar för effektivt samarbete och behoven hos alla inblandade parter möts.

Vi erbjuder heltäckande kompetens inom bland annat:
  • Kommunikation med ledningsägare, byggherrar och andra externa intressenter
  • 3D-modellering och kollisionskontroll
  • Ledningssamordningsritningar
  • Schaktmodellering
  • Produktionsplanering
  • Lisa Söderbaum

    Affärschef, Väg, Mark & Trafik

  • Kontakta oss