Badvatten

Badvatten

Många badanläggningar står idag inför stora investeringar på grund av ökat underhållsbehov. Vi har lång erfarenhet inom badvattenhantering och kan erbjuda ett komplett tjänsteutbud hela vägen från förstudie till färdiga bygghandlingar.

I nära samarbete med våra arkitekter arbetar våra experter inom vatten och avlopp med att ta ansvar för och utveckla framtidens badanläggningar. Vi erbjuder heltäckande kompetens inom badvattenhantering genom alla faser av ett uppdrags livscykel, oavsett om det rör sig om ett stort äventyrsbad eller en mindre spaanläggning.

Med vår samlade erfarenhet och kompetens har vi möjlighet att hantera alla entreprenadformer och kan agera både som kundens sakkunniga eller som entreprenörens projekteringsstöd. Vi erbjuder även specialiserade tjänster inom bland annat vattenreningsprocesser med tillhörande elstyrning för badvattenrening.

  • Sandra Kuru

    Affärschef, Vatten & Klimat

  • Kontakta oss