BIM och VDC

BIM och VDC

Vi arbetar med strukturerad informationshantering genom BIM och VDC för att utveckla digitala modeller i alla typer av projekt. Vi erbjuder rådgivning inom flera områden och samarbetar nära din organisation för att uppnå era mål.

VDC

För att skapa ännu större värde i våra tvärfackliga projekt använder vi oss av Norconsult Virtual Design and Construction (VDC) som vår primära implementeringsmodell. Modellen skapar mervärde för dig som kund genom effektiv planering, optimerat byggande och ökad kvalitet. Vägen till snabba beslut ligger just i den täta integrationen mellan parterna under hela projektet och genom de verktyg som visar oss konsekvenserna av olika val.


BIM

Vi arbetar aktivt för att vara ledande i branschen inom Building Information Modeling (BIM). Vi utför strukturella beräkningar (FEM), hydrauliska analyser (CFD) och andra analyser baserade på BIM-modellerna. Modellerna är också källan till dokumentationen av de designade lösningarna och i många projekt använder vi numera bara modeller snarare än ritningar.

BIM-modellerna ligger också till grund för framtagande av illustrationer, animationer och virtuella upplevelser som ger en bra grund för kommunikation med olika intressenter, både internt i projektgruppen och med omvärlden.

Dessutom använder vi BIM-modellerna direkt i kommunikation med byggarbetsplatsen, där modellerna fungerar som produktionsunderlag för entreprenören och vi kan ta emot mätdata (scanning) direkt som underlag för anpassning till verklig terräng och utförande. BIM-modellerna ger bra "as-built"-dokumentation som i driftfasen kommer att förenkla och bidra till besparingar i både förvaltning, drift och underhåll.

  • Bernhard Gervide Eckel

    Affärschef, Jord, Berg & Grundvatten

  • Kontakta oss