Digital transformation

Digital transformation

Digitalisering genomsyrar hela samhället och har förändrat våra liv och beteendemönster i grunden. Som samhällsbyggare är det vårt ansvar att leda våra kunder rätt genom digitaliseringens ständigt föränderliga landskap.

Vi erbjuder följande tjänster

Vi arbetar integrerat med digitala verktyg och processer i våra projekt för att möta våra kunders behov av effektiva och hållbara lösningar. Med vår långa erfarenhet och kompetens inom området vet vi hur ny teknik kan och bör användas för att bland annat minska resursanvändningen, öka transparensen och skapa bättre beslutsunderlag i våra samhällsbyggnadsprojekt.


Digitala representationer av verkligheten

Vi har kompetensen att skapa en digital representation av verkligheten med hjälp av Reality Capture, där information samlas in med hjälp av drönare, laserscanners, satelliter, ekolod och andra verktyg. Vi arbetar sedan med strukturerad informationshantering genom BIM och VDC för att utveckla digitala modeller av en framtida verklighet – som i sin tur kan upplevas digitalt med VR och AR.


Insikter genom analys av verkligheten

Med avancerad GIS och fjärranalys, AI och andra datadrivna analysmetoder samlar vi värdefulla insikter och underlag som bidrar till klokare och mer hållbara beslut. Genom smart teknologi, exempelvis i form av IoT-sensorer som i realtid ger en aktuell bild av verkligheten, kan vi även levandegöra information och modeller på ett sätt som bidrar till ökad förståelse och nya insikter.

GeoRaptor

Hur hittar man den bästa dragningen för en VA-ledning eller optimal placering av en verksamhet? Norconsults nya GIS-verktyg GeoRaptor väger in olika typer av geodata och ger ett heltäckande underlag för bedömning ur ett helhetsperspektiv.
Tjänster och produkter med användbarhet i fokus

Vi har spetskompetens inom användbarhet och mjukvaruutveckling och kan tillhandahålla genomtänkta digitala tjänster och lösningar som tillför nytta i våra uppdrag och för våra kunder. Via Norconsult Digital erbjuder vi också en stor mängd digitala produkter och tjänster åt kunder i både Sverige och Norge.


Våra produkter

Genom att kombinera våra kompetenser skapar vi paketerade digitala lösningar för specifika kundgrupper:

  • GeoRaptor är en GIS-baserad tjänst för vägvals- och lokaliseringsstudier med multikriterieanalys.

  • ISY EttNoll är en lösning för dokumentation, projektering och simulering av ledningsnät hos energibolag.
  • Bernhard Gervide Eckel

    Affärschef, Jord, Berg & Grundvatten

  • Felipe Verdú

    Avdelningschef Digital transformation

  • Kontakta oss