Arkitektur

Arkitektur

Genom vårt arbete inom arkitektur strävar vi efter att hitta kreativa lösningar som bidrar till en hållbar samhällsutveckling. Vår gestaltningsprocess och designmetodik bygger lika mycket på att framhäva det vackra i arkitekturen som att skapa resurseffektiva, klimatsmarta och tekniskt innovativa lösningar som förbättrar människors livskvalitet och vardag. Med närmare 200 medarbetare inom arkitektur är vi en av Sveriges största arkitektmiljöer.

Vi erbjuder följande tjänster

I nära samarbete med våra olika kompetensområden inom bolaget arbetar våra arkitekter med att utforma framtidens samhälle. Oavsett om det rör sig om byggnader, bostadsområden, stadsdelar eller landskap arbetar vi utifrån ett helhetsperspektiv där aspekter som estetik, funktion, hållbarhet och tillgänglighet genomsyrar gestaltningen. Vår innovationsprocess guidar till rätt fokus för varje specifikt uppdrag.

Vi ha heltäckande kompetens inom samtliga arkitektområden. Våra samhällsplanerare, byggnadsingenjörer, fysiska planerare, arkitekter och landskapsarkitekter arbetar tätt tillsammans och har lång erfarenhet av samtliga delar inom hus-, inrednings-, plan- och landskapsarkitektur för såväl offentliga som privata miljöer. Med vår tvärfackliga expertis, goda samarbetsförmåga och geografiska spridning kan vi alltid sätta samman de bäst lämpade kompetenserna för varje uppdrag och ta oss an projekt över hela landet.

I utvalda projekt samarbetar vi med våra kollegor på Norconsult i Norge för parametriska analyser samt ritningslös projektering. Detta är en fördel som ger stor kundnytta i komplexa uppdrag.

  • Jessica Eriksson

    Affärschef, Arkitektur

  • Kontakta oss