Foto: Mattias Dellmo

Arena Älvhögsborg i Trollhättan

Idrottsanläggningen Arena Älvhögsborg i Trollhättan har renoverats och byggts till i flera etapper. Vi vann uppdraget att utforma och projektera ny anläggning, med bland annat relax, spa och familjebad.

Uppdraget började med att vi tog fram alternativa skisser på utbyggnad av befintlig simanläggning till Arena Älvhögsborg i Trollhättan. Huvudsakligt syfte med anläggningen är träning och nu vill man även satsa mer på barnfamiljer, simundervisning och alla typer av vattenträning. Sedan tog vi fram en systemhandling för en samverkad totalentreprenad. Befintlig anläggning har byggts om i sin helhet med nya ytskikt, nya innerväggar och delvis ny stomme. Byggnaden har byggts till med nya funktioner mot Trollhätte kanal.

Exteriör gestaltning knyter an till befintlig anläggning och till Trollhättans historia med röda tegelfasader. Badanläggningen ligger vackert längs Trollhätte kanal med fina utblickar och inblickar till bassängrummen. Slutna fasader i marknivå bearbetas tegelraster och belysning för en variation över dygnet.

  • Malin Ahlstedt

    Affärsutvecklingschef badhus

  • Kontakta oss